หลักการดูแลให้ตัวเองดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริง ใสปิ๊งตลอดเวลา มีสุขภาพที่ดี มีหลักสำคัญอันหนึ่ง คือให้ทานโปรตีนคุณภาพที่มีกรดอะมิโนจำเป็นครบ 9 ตัว เพื่อเสริมสร้างการสร้างเซลลใหม่ทุกวัน      ส่วนประกอบจากร่างกายทุกส่วนมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบทั้งสิ้น เป็นจุดกำเนิดของเซลลต้นกำเนิด เกิดเป็นอวัยวะต่างๆของร่างกาย โปรตีน เมื่อย่อยเป็นหน่วยสุดท้ายซึ่งเรียกว่ากรดอะมิโน กรดอะมิโนมี 2 ชนิดคือ 1. กรดอะมิโนจำเป็น คือกรดอะมิโนจำเป็น 9 ชนิด ที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์เองได้ จำเป็นต้องรับจากสารอาหารจากการกินเข้าไป ในแต่ละวัน ซึ่งอยู่ใน